Skip to main content
Trustpilot

Privatlivspolitik

DENNE PRIVATLIVSPOLITIK ER FASTLAGT AF SLOPESTAR (SAMLET BETEGNET ”SLOPESTAR”, ”VI”, ”OS” ELLER ”VORES” I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK) OG GÆLDER FOR ALLE VORES KUNDER, LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE.

1. OM SLOPESTAR

Slopestar arrangerer skirejser til Alperne. Vi er skientusiaster og vores ambition er at yde vores gæster den bedst tænkelige service og give fantastiske oplevelser på skiferien til markedets billigste priser.

En skiferie er de mange muligheders ferie, og rejser du med Slopestar, så vil du kunne komme med på oplevelser, der vil vise dig nye sider af bjergene og skiløbet. 
  
Som led i vores virksomhed indsamler og behandler Slopestar personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Slopestar er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Slopestar
Strandgade 46A kl.
1401 København K
Email: [email protected]

2. DATASIKKERHED ER VIGTIG FOR OS

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner hos Slopestar, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

Vær opmærksom på at der på vores hjemmeside er links til andre hjemmesider, der kan have en anden privatlivspolitik end Slopestar. Sæt dig altid ind i den pågældende hjemmesides privatlivspolitik, inden du afgiver personoplysninger. Det gælder også, hvis du besøger Slopestars profil på sociale medier.

3. HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

4. HVILKEN TYPE PERSONDATA BEHANDLER VI OM DIG OG HVORFOR?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Slopestars virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende Slopestars rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Slopestar vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold. F.eks. muligheden for at kunne levere din rejse.

Slopestar indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger. Det kan dog i konkrete tilfælde i forbindelse med bestilling af en rejse være nødvendigt for os i et begrænset omfang at behandle følsomme personoplysninger (f.eks. oplysninger om specialmenuer på din rejse eller oplysninger om behov for speciel assistance på din rejse) samt oplysninger om CPR-nummer (f.eks. i forbindelse med indhentelse af en paskopi til brug for en visumansøgning) for at kunne levere den ønskede rejse til dig.

Slopestar vil typisk indsamle følgende oplysninger:

4.1. OPLYSNINGER VEDRØRENDE VORES KUNDER 

Oplysninger, som du giver os, når du henvender dig til Slopestar. Det kan f.eks. være for at bestille en rejse hos os (enten online via hjemmesiden, via mail, på telefon eller personligt i vores butik), ved at besøge vores hjemmeside, ved at være inde på vores profil på sociale medier, ved at svare på et af vores spørgeskemaer eller ved at kontakte vores ferierådgivere, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), køn, fødselsdato, CPR-nummer (til brug for visumansøgninger m.v.), pasnummer, bankoplysninger, betalingskortoplysninger, oplysninger, som du giver os i forhold til dine særlige præferencer på rejsen (f.eks. oplysninger om specialkost, behov for speciel assistance i forbindelse med handicap eller anden sygdom mv.), oplysninger om højde, vægt, tøj- og skostørrelse (til brug for bestilling af udstyr på rejser, hvor det er relevant), formålet med rejsen, oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os i forbindelse med dit kundeforhold hos os. De oplysninger, som vi behandler og/eller opbevarer, afhænger af formålet med din henvendelse (se også punkt 5 – Hvad bruger vi dine personoplysninger til).

Slopestar kan anvende personoplysninger fra andre kilder for at kunne give dig en god kundeoplevelse eller på anden måde optimere vores relation. Det kan f.eks. være for at opdatere dine adresseoplysninger (se også punkt 7 – Personoplysninger fra andre kilder)

Hvis du bestiller en rejse på vegne af andre eller på anden måde videregiver andres personoplysninger til Slopestar, skal du sikre dig, at de har givet dig lov til at videregive personoplysninger, og til at Slopestar opbevarer og behandler disse personoplysninger.

4.2. OPLYSNINGER VEDRØRENDE VORES LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE 

Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

5. HVAD BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

Slopestar behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde. 

Slopestar behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

5.1. KUNDEADMINISTRATION

Slopestar behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit kundeforhold med Slopestar som led i driften af vores virksomhed, herunder bestilling af rejser og levering af vores øvrige produkter (som f.eks. visumansøgninger, rejseforsikringer m.v.), opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering, markedsføring, statistik m.v.

Med det formål at udvikle vores produkter og rejseudbud, udarbejdes der statistikker og analyser til internt brug i Slopestar. Slopestar videresælger ikke dine personoplysninger.

5.2. ADMINISTRATION AF LEVERANDØR- OG SAMARBEJDSFORHOLD

Slopestar behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som Slopestar arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed. 

5.3 OVERHOLDELSE AF GÆLDENDE LOVE OG REGLER

Slopestar behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som Slopestar er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler. 

Slopestar anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Slopestar tilstræber at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (f.eks. ændring af adresse, mailadresse eller telefonnummer), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og ajourførte.

5.4 FOR AT KUNNE LEVERE MARKEDSFØRING OG TILPASSET MARKEDSFØRING TIL DIG

Vi bruger dine personlige oplysninger til at kunne levere rejseinformation og markedsføring. For at gøre dette, kan vi anvende dine personoplysninger ved at se på dine tidligere køb, browservaner og søgeindstillinger, når du besøger vores hjemmeside og sociale medier. Ud fra de personoplysninger du giver os, når du blandt andet afgiver samtykke til nyhedsbreve, tilpasser vi desuden vores markedsføring gennem segmentering, så du kan få tilbud, der er relevante for netop dig.

Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføring fra os, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at benytte det link, der findes i samtlige tilbud, vi sender til dig via e-mail eller ved at kontakte os via kontaktoplysningerne under punkt 10. Det er selvfølgelig helt dit valg, men hvis du gør opmærksom på, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, så vil du heller ikke modtage informationer om gode tilbud og rabatter.

Du kan læse mere om, hvordan vi indsamler information via din webbrowser i vores cookiepolitik.

Du vil stadig modtage vigtig information fra os, der relaterer sig til købet af din rejse. Det kan f.eks. dreje sig om bekræftelser af bestillinger, som du har foretaget hos os, information om rejseplaner samt andre vigtige informationer, som er nødvendige for rejsens gennemførsel. 

6. JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Slopestar behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag:
(1) Dit samtykke, (2) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Slopestar, (3) hensynet til  Slopestars legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, som Slopestar er pålagt, (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, (6) behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og (7) behandlingen er nødvendig for at overholde Slopestars eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

7. DELING AF PERSONOPLYSNINGER

Slopestar videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed. Herunder for at kunne levere din rejse samt de øvrige produkter, du har købt hos os i forbindelse dermed, kontakte dig med tilbud om evaluering af din rejse, sende dig nyhedsmails, tilpasse vores markedsføring samt udvikle på vores IT-systemer og forbedre din brugeroplevelse.

Slopestar videresælger IKKE dine personoplysninger. 

Slopestar vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med bestilling af en rejse og dermed relaterede produkter:

7.1. GLOBALE DISTRIBUTIONS SYSTEMER (GDS)

Et GDS er et it-netværkssystem, der ejes eller drives af et firma, der muliggør transaktioner mellem rejsebranchens tjenesteudbydere, hovedsageligt flyselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer og rejsebureauer. Et GDS forbinder tjenester, priser og bookning ved at konsolidere produkter på tværs af de tre rejsesektorer, dvs. flyreservationer, hotelreservationer og biludlejning. 

7.2. FLYSELSKABER

Slopestar videregiver personoplysninger til flyselskaber i forbindelse med bestilling af din rejse. Til brug for bestilling af din flyrejse vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, køn, afrejselufthavn, destination, dato og klokkeslæt for ud- og hjemrejse, billetnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder ønsker om specialmenuer under flyvningen og evt. behov for speciel assistance på flyet eller i lufthavnen til det valgte flyselskab.

I forbindelse med rejse til specielle destinationer kan vi desuden videregive oplysninger om din fødselsdato og -år, nationalitet, bopælsland, pasudstedelses-land, pasudløbsdato og dit pasnummer til flyselskabet.

7.3. HOTELLER

Slopestar videregiver personoplysninger til de hoteller, som du skal benytte på din rejse. Til brug for bestilling af dine hotelovernatninger vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, køn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori, billetnummer, fødselsdato og -år, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder ønsker om specialkost under hotelopholdet og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet i forbindelse med handicap eller sygdom. 

7.4. BILUDLEJNINGSFIRMAER

Slopestar videregiver personoplysninger til biludlejningsfirmaer, hvis du skal have et køretøj til rådighed under din rejse. Til brug for bestilling af din lejebil vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afhentnings-sted, lejeperiode, køretøjskategori, specielle ønsker i forbindelse med lejen af køretøjet, herunder specielle foranstaltninger i forbindelse med handicap eller sygdom, børnesæder mv. 

7.5. BUSSELSKABER

Slopestar videregiver personoplysninger til busselskaber, hvis din rejse er med bus som primær rejseform, eller du skal på busrejse som led i din rejse (f.eks. i forbindelse med dagsture til kendte turistattraktioner m.v). Til brug for bestilling af din busrejse vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, køn, telefonnummer, billetnummer, opsamlingssted/afhentningssted, dato og tidspunkt for busrejsen, destination samt specielle ønsker i forbindelse med busrejsen, herunder ønsker om specialmenuer under busrejsen og evt. behov for speciel assistance på grund af handicap eller sygdom.

7.6. REDERIER

Slopestar videregiver personoplysninger til rederier, hvis din rejse er med skib som primær rejseform, eller du skal på skibsrejse som led i din rejse (f.eks. i forbindelse med dagsture til kendte turistattraktioner, krydstogt m.v). Til brug for bestilling af din skibsrejse, vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, køn, billetnummer, destination, fødselsdato og -år, køn, rejserute, dato og tidspunkt for af- og hjemrejse samt specielle ønsker i forbindelse med skibsrejsen, herunder ønsker om specialmenuer under sejladsen og evt. behov for special assistance under sejladsen som følge af handicap eller sygdom.

7.7. BEDBANKS

En bedbank er et it-netværkssystem, der ejes eller drives af et firma, der muliggør transaktioner mellem rejsebranchens tjenesteudbydere, hovedsageligt hoteller og rejsebureauer eller slutkunden. Slopestar kan videregive personoplysninger til bedbanks for at bestille de hoteller, som du skal benytte på din rejse. Til brug for bestilling af dine hotelovernatninger gennem en bedbank vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, fødselsdato og -år, køn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder ønsker om specialkost under hotelopholdet og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet i forbindelse med handicap eller sygdom.

7.8. REJSEAGENTER

Hvis du som led i din rejse skal deltage i udflugter eller har behov for transfer, kan Slopestar videregive personoplysninger til rejseagenter. Rejseagenten har til opgave at arrangere den pågældende udflugt eller transfer ved bestilling af de ønskede ydelser hos lokale leverandører på destinationen. Til brug for bestilling af dine udflugter, transfers mv. videregiver vi typisk oplysninger om navn, dato og tidspunkt for ankomst og/eller afrejse, type af køretøj, destination samt specielle ønsker i forbindelse med transferen eller udflugten, herunder bestilling af specialmenuer og evt. behov for speciel assistance på grund af handicap eller sygdom.

7.9. FORSIKRINGSSELSKABER

Som led i bestillingen af din rejse hos os har du mulighed for at tilkøbe en rejse- og/eller en afbestillingsforsikring. Hvis du ønsker at tilkøbe en sådan forsikring, vil vi videregive personoplysninger til forsikringsselskabet til brug for deres indtegning af forsikringen hos dem. Til brug for tegning af en rejse- og/eller en afbestillingsforsikring videregiver vi typisk oplysninger til forsikringsselskabet om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, e-mailadresse, billetnummer, destination, dato for af- og hjemrejse samt rejsetype og den valgte forsikringstype.

7.10. UDSTYRSUDLEJNINGSFIRMAER

Som led i bestillingen af din rejse hos os har du mulighed for at leje eventuelt udstyr, som du måtte have behov for på din rejse, fx skiudstyr og lignende. Hvis du ønsker at leje sådant udstyr, vil vi videregive oplysningerne til det firma på din destination, som du skal leje udstyret hos. Til brug for udstyrsleje videregiver vi typisk oplysninger til udlejningsfirmaet om navn, typen af udstyr, afhent-ningssted, lejeperiode samt oplysninger om højde, vægt, tøj- og skostørrelse.

7.11. SPECIELT VEDRØRENDE KVALIFICEREDE TILBUD

Når du vælger Slopestar, har du mulighed for at få et kvalificeret tilbud på en rejse. Et kvalificeret tilbud er en tilbudsform, hvor der i forbindelse med udarbejdelsen af tilbuddet sker en præliminær reservation af den ønskede rejse til dig. Dette giver dig mulighed for at reservere en plads på de ønskede afgange i et begrænset stykke tid, inden du tager stilling til, om der skal udstedes en billet på den præliminære reservation, eller om den skal annulleres.

For at kunne afgive et kvalificeret tilbud videregiver vi oplysningerne om dig og den ønskede reservation til et GDS (som omtalt ovenfor), der foretager den præliminære booking hos flyselskabet, ho-tellet mv.

Da der i forbindelse med indhentelsen af det kvalificerede tilbud videregives oplysninger om dine medarbejdere til flere nye selvstændigt dataansvarlige (GDS, flyselskaber, hoteller mv.), kan dine oplysninger blive opbevaret hos disse modtagere efter tilbuddets udløb – også i tilfælde af, at tilbuddet annulleres.

7.12. MARKEDSFØRINGSPARTNERE 

For at udvikle vores virksomhed og kunne give dig mere målrettede informationer, tjenester og tilbud, benytter vi os af samarbejdspartnere, der arbejder med informationsindsamling, markedsanalyser, markedsundersøgelser og marketing. For at kunne styre vores virksomhed, benytter vi os af forskellige IT-tjenester og IT-systemer. I nogle af disse lagres og behandles personoplysningerne. I de systemer, der er installeret lokalt hos os, behandles oplysningerne kun af vores personale. For de tjenester, der er installeret hos vores leverandører, eller som består af en ”sky-tjeneste”, overfører vi personoplysninger til leverandøren, men data behandles af Slopestar. Hvis vi overfører personoplysninger til en markedsføringspartner, vil det altid ske på baggrund af et formål og af lovpligtige aftaler. Vi skal understrege, at vi ikke videresælger dine personlige oplysninger. 

 

7.13. SPECIELT VED TILBUD PÅ SAMLEDE GRUPPER

Slopestar kan lave et tilbud på en rejse til samlede grupper (afhængig af rejseform). Det kan være/er i den forbindelse nødvendigt at opbevare, behandle, videregive og gemme persondata.

Hvis du ønsker tilbud/bestiller en rejse på vegne af andre eller på anden måde videregiver andres personoplysninger til Vitus Slopestar, skal du sikre dig, at de har givet dig lov til at videregive personoplysninger og til, at Vitus Rejser opbevarer og behandler disse personoplysninger.

7.14. ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNERE    

Slopestar kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, f.eks. i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand m.v. 

Slopestar tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt. 

Slopestar videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov. 

Slopestar videresælger IKKE dine personoplysninger.

7. 15. PERSONOPLYSNINGER FRA ANDRE KILDER

Vi kan også anvende personoplysninger fra andre kilder. For at holde dine personoplysninger korrekte og opdaterede, kan vi indsamle supplerende og opdaterede oplysninger, som f.eks. adresser, fra private eller offentlige registre.

Dit forsikringsselskab, dets assurandører og lægefaglige personale kan udveksle personoplysninger og særlige kategorier af personoplysninger med os i situationer, hvor vi/de skal handle på dine vegne eller af hensyn til andre kunder eller i en nødsituation.

Hvis du logger ind med adgangskode på sociale netværk og andre steder for at tilgå vores profiler på f.eks. Facebook, Google, Instagram og Trustpilot, accepterer du at dele dine brugeroplysninger med os. Det kan være dit navn, din e-mailadresse, din fødselsdato, dit køn, din placering og andre oplysninger, som du vælger at dele med os. Vær opmærksom på at der på vores hjemmeside er links til andre hjemmesider, der kan have en anden privatlivspolitik end Slopestars. Sæt dig ind i altid ind i den pågældende hjemmesides privatlivspolitik, inden du afgiver personoplysninger. Det gælder også, hvis du besøger Slopestars profil på sociale medier.

8. INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Slopestar videregiver ikke dine personoplysninger udenfor EU.

9. DATAINTEGRITET OG -SIKKERHED

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring m.v. 

Det er Slopestars politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes eller anonymiseres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

10. DINE RETTIGHEDER

Du har altid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Slopestar er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. 

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på [email protected]. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Slopestars behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: [email protected]

11. OPDATERINGER

Slopestar evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

Senest opdateret, 1. august 2021.

Fritekstsøgning
Logo fra Danmarks rejse garantifond
Logo for Danmarks rejsebureau forening